Meie teenused on suunatud peamiselt meie nimistusse kuuluvate isikute teenindamisele, sh osutame järgmisi tervishoiuteenuseid:

  • terve lapse profülaktiline jälgimine
  • kooliõpilaste tervise jälgimine
  • haiguste diagnoosimine ja ravi lastel ning täiskasvanutel
  • patsientide terviseennetuslik nõustamine
  • koduvisiidid
  • elektrokardiograafia, vererõhu Holter-monitooring.
  • ambulatoorsed pisioperatsioonid
  • vaktsineerimine
  • laboratoorsed ning funktsionaaldiagnostilised uuringud: kliiniline veri, uriinianalüüs, kolesterooli ning veresuhkru määramine, sooleparasiitide jt analüüside võtmine
  • tervisetõendid (autojuhi-, relvaloa taotlemisel- pikendamisel, tööle asumisel jm)

Tervisetõendite väljastamine

Mootorsõiduki juhi tervisetõendi tegemisel on eelnevalt vaja täita ja digitaalselt allkirjastada tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee. Seejärel registreerida aeg pereõe vastuvõtule ja kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui Te neid kasutate. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Tõend on tasuline (vt. hinnakiri) ja väljastatakse digitaalselt.

Relvaloa tervisetõendi tegemisel on samuti vajalik pereõe vastuvõtule registreerumine. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui Te neid kasutate. Kõik relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud peavad käima psühhiaatri konsultatsioonil. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Tõend on tasuline (vt. hinnakiri).

Laagritõendeid (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) perearstid ei väljasta. Vastavalt sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem.

Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusandlusega nõutud, on tasulised (vt. hinnakiri).